Racen

    Sidste nyt | Hanner | Tæver | Hvalpe | Opdræt | Racen | Lovgivning | Mentalbeskrivelse | Links | Galleri | Om os    

 

 "Bare en hund",
er der mennesker, der siger.
Er det "bare", at et andet liv har sluttet sig til mit,
at en hale klapper i gulvet af glæde ved at høre min stemme,
at en snude fortroligt stikker sig ind i min hånd,
at to øjne røber mig verdener af tillid og hengivenhed?
(af Kaj Munk)

 

Den Amerikanske Staffordshire Terrier har gennem næsten hele sin eksistens som race
- grundet den ydre lighed - været belastet af Pit Bull Terrierens omdømme. Men der er i dag tale om to meget forskellige hunderacer!


(Nedenstående er blot en orientering om den Amerikanske Staffordshire Terrier, og skal ses som et modstykke til den ensidige, uvidende og ofte usande fremstilling af racen i medierne i forbindelse med debatten om farlige hunde.)

HISTORIEN BAG DEN AMERIKANSKE STAFFORDSHIRE TERRIER:

1936 lykkedes det en gruppe Pit Bull Terrier entusiaster at opnå anerkendelse af AKC (American Kennel Club) og få deres hunde registreret i denne som Staffordshire Terriere. Indtil da havde racen kun været anerkendt i UKC (United Kennel Club), hvor racens omdømme var belastet af hundekampe. Denne gruppe ønskede af kærlighed til racen - dens fremtoning, intelligens og hengivenhed overfor mennesker – at videre avle den som showhund og i særdeleshed som familiehund. Man avlede derfor særdeles restriktivt på den Amerikanske Staffordshire Terrier ud fra et krav om en standardiseret kropsbygning, samt efter et roligt og pålideligt temperament.

Derimod har det eneste kriterium ved baggårdsavl af Pit Bull Terrieren til hundekampe været, at man har brugt de individer, der havde gode præstationer som angrebs- og kamphunde. Resultatet af disse 2 vidt forskellige kriterier for avl er, at man i dag har 2 MEGET forskellige hunderacer, hvor den Amerikanske Staffordshire Terrier er en show- og familiehund og Pit Bull Terrieren er en såkaldt kamphund. Det er således ikke uden grund, at Pit Bull entusiaster ved salg af hvalpe fremhæver, at der IKKE  findes Staffordshire blod i disse.. (KILDER: ‘A Complete History Of Fighting Dogs’ af Mike Homan, ‘The World Of Fighting Dogs’ af Dr. Carl Semencic).

At bull-og-terrieren oprindeligt blev udviklet til tirring af tyre, beskyttelse mod farlige dyr og hundekampe er i dag irrelevant. Genetikstudier gennemført af Cook og Little viser, at genetiske forandringer af temperament kan ændres over blot 4 generationer. Hvis man her bemærker, at den Amerikanske Staffordshire Terrier igennem har 70 år har været avlet med fokus på et stabilt og roligt temperament syntes det klart, at det i dag er dybt uretfærdigt at klandre den Amerikanske Staffordshire Terrier dens oprindelse. Hvor mange schæfer-ejere bruger i dag deres hund som hyrdehund, deres Rhodesian Ridgeback til løvejagt, Grand Danoisen til vildsvine jagt, Fox Terrieren til at kæmpe med ræve, deres Labrador til jagt, samt Bull Mastiffen og Boxeren til hundekampe??

 

DEN AMERIKANSKE STAFFORDSHIRE TERRIER I DAG:

Den Amerikanske Staffordshire Terrier er i dag udpræget forskellig fra sine forfædre. Den gennemsnitlige og typiske Amerikanske Staffordshire Terrier er rolig, troværdig og den mest pålidelige følgesvend man kan ønske sig. Det er en hund med personlighed og en stærk vilje. Den er meget trofast overfor sin ejer, men er absolut ikke reserveret overfor fremmede. I bogstaveligste forstand vil den hilse på alle den møder på sin vej, og den elsker børn og mad over alt på jorden. Det er en energisk hund, som elsker at lege og bevæge sig i det fri. Men den er nem at tilpasse ens individuelle levevis. Det er en fantastisk og herlig familiehund, som knytter sig stærkt til familien.

Racen har sågar tidligere fået dispensation fra Dansk Politihundeforening til, at den kan godkendes til kåring som politihund. Ligesom indenfor alle andre hunderacer findes der enkelte ondsindede individer, og disse skal selvfølgelig behandles som farlige hunde. Men et generelt forbud mod racen vil være dybt forkasteligt, og kun udtrykke en katastrofal mangel på viden omkring hunde!

I den senere tid har det været debatteret om en generel udvidelse af forbud mod flere  hunderacer. Bemærk, at det ikke er korrekt, at revidering af loven er påbegyndt på grund af episoder i udlandet. Dette arbejde har stået på meget længere. Ydermere bør det understreges, at det var en Pitbull Terrier (blandingshund), som dræbte den 6-årige dreng i Tyskland. Hunden var igennem vedvarende mishandling af sin kriminelle ejer trænet til hundekampe. Dette var foregået på selvsamme legeplads, hvor drengen blev dræbt. Udskrifter fra retssagen mod ejeren af hunde, viser at den var sultende og havde narkotiske stoffer i mavesækken/kroppen. Ejeren havde fra rettens side påbud om, at hans hund skulle bære mundkurv og altid være i line.

Den senere tids skriverier i medierne omkring tragiske ulykker med hunde, som beordres til angreb mod mennesker, viser med al tydelighed, at et racespecifikt forbud vil være meningsløst. Ejerne af de aggressive hunde viser sig gang på gang, at være kriminelle elementer, som bruger deres hunde som våben. Ved at forbyde en race, vil disse elementer – hvis hunden OVERHOVEDET er registreret i Dansk Hunderegister – blot have den som en blandingshund eller kaste sig over en anden race (bemærk, at selv ved en DNA-test kan man ikke afgøre en hunds racemæssige tilhørsforhold). Empiri fra de lande - hvor man har gennemført racespecifikke forbud - viser, at nye blandinger fremavles til at erstatte de forbudte. Hermed bliver det næsten umuligt for myndigheder at kontrollere de uansvarlige hundeejere. Kun ansvarlige mennesker, som overholder loven, vil rammes af et forbud.

 

Registreringsantal for Amstaff'en i Dansk Kennel Klub:

stambogsførte hvalpe importerede hunde
1997:  47 hvalpe
1998:  53 hvalpe
1999: 106 hvalpe
2000:  67 hvalpe
2001: 147 hvalpe
2002: 144 hvalpe
2003:  98 hvalpe
2004: 194 hvalpe
2005:  90 hvalpe
2006:
2007:
2008:   64 hvalpe
1997:  8 hunde
1998: 12 hunde
1999: 16 hunde
2000: 19 hunde
2001: 20 hunde
2002: 10 hunde
2003: 23 hunde
2004: 43 hunde
2005: 41 hunde
2006:
2007:
2008: 13 hunde

 

Registreringsantal (hvalpe) for Amstaff'en i udlandet:

år USA Tyskland Sverige Norge
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
1735
1746
1627
1789
1761
1652
861
641
488
291
  ?
 ?
107
117
103
159
77
111
87
82
122
209
174
344

 

HUNDEKAMPE - ET REELT PROBLEM FOR RACEN I DAG I DANMARK?:

Hundekampe bliver med jævne mellemrum nævnt i medier som værende et reelt problem. Fakta er dog, at ingen af disse hundekampe er blevet konstateret at foregå i Danmark, og man kunne med en vis mistanke formode, at det er et i medierne opstået fiktivt problem! Forfærdeligt, er det dog hvis det foregår i Danmark, men man kan have sin tvivl. 

Man bør dog, hvis man taler om hunde til brug i hundekampe, sondere kraftigt fra den Amerikanske Staffordshire Terrier. Racen er for det første slet ikke fysisk bygget til hundekamp. En hund avlet til hundekampe er lavere, vejer betydeligt mindre, har et meget bredt brystparti og en meget lille bagpart. Hovedskallen skal være rektangulær (som en mursten). Disse kriterier udelukker så absolut den Amerikanske Staffordshire Terrier (læs Racestandarden). Sidst - men så absolut ikke mindst - besidder hunderacen på ingen måder den 'Gameness' en kamphund kræver for, at kæmpe i en hundekamp. Man kan derfor som Amstaff-ejer blive særdeles frustreret, når hunderacen ofte nævnes i sammenhæng med hundekampe. De omhyggeligt avlede hunde vi har gående hjemme har INTET at gøre med de stakkels fremavlede/mishandlede hunde man ser i en hundekamp. Således vil et  forbud af den Amerikanske Staffordshire Terrier vil ikke afhjælpe det påståede problem med hundekampe, da det vil ramme de forkerte hundeejere. En typisk køber af en Amerikansk Staffordshire Terrier betaler i dag mellem 7.000-10.000 kr. for en hund. Denne hund er,  grundet den før omtalte bevidste avl udfra temperament, slet ikke egnet til hundekamp. Køberne - ofte familier med små børn - anskaffer sig hunden som familie- eller udstillingshund. Racen er ofte valgt som familiehund, grundet dens hengivenhed for familie og fremmede, samt en utrolig glæde ved at omgås børn! De danske Amerikanske Staffordshire Terrier ejere har sågar nyligt besluttet gradvist at indføre frivillig mentalbeskrivelse af individer indenfor racen, hvis de skal bruges som avlshunde. Ydermere har de danske opdrættere igennem længere tid været særdeles selektive med, hvilke mennesker der får lov til at købe en hvalp.

Hundekampe er dyrplageri i yderste konsekvens og særdeles udansk. Traditionen stammer fra andre kulturer og meldinger forlyder dog også på, at bagmændene er af  udenlandsk herkomst. Hunde til brug i hundekampe hentes typisk hjem billigt fra Østeuropa og er oftest krydsninger af forskellige andre bidske hunde uden en stamtavle. Disse hunde vil således alligevel ikke blive berørt af et forbud. Kun de i dag lovligt registrerede hunde - med stamtavle - vil rammes!

 

FOREBYGGELSE OG MULIGHEDER FOR INDGREB IMOD FARLIGE HUNDE:

Fra år 1984 til år 2000 er antallet af årligt anmeldte skader forårsaget af hunde reduceret fra 37.038 til 14.273 (statistik fra Forsikringsoplysningen). Det bør her bemærkes, at indeholdende i disse tal er ligeledes skader forårsaget på genstande. Det vil sige eksempelvis, når naboens hund løber ud foran cyklen, og man vælter, således at ens helt nye, dyre skindjakke ødelægges. En statistik opgjort efter faktiske hundebid - opgjort efter specifikke hunderacer - forefindes ikke for Danmark. Erfaringer fra udlandet viser dog, at det langt oftere er hunde, der normalt  omtales som 'familiehunde', som topper disse lister. Det ses heraf tydeligt, at den gennemsnitlige danske hundeejer er blevet mere hensynsfuld og ansvarlig i sit hundehold. Der er formentlig ca. 600.000 hunde i de danske husstande. Heraf er ca. 15 pct. ikke lovpligtigt ansvarsforsikret.

Problemerne med farlige og aggressive hunde forekommer oftest i kredse uden tilknytning til Dansk Kennel Klub og racespecial-klubberne. Disse hunde er oftest ikke stambogsførte ej heller lovpligtigt registreret i Dansk Hunderegister. 

Forhåbentlig har ovenstående vist, at det er uhensigtsmæssigt at forbyde udvalgte racer. De personer som ønsker, at holde en forbudt hunderace vil så bare finde måder, at omgå loven på. I stedet bør man arbejde med begrebet "farlige" hunde. Altså specifikke hunde, der ud fra deres adfærd har udvist farlig adfærd.

  • Udvidede  strafmæssige sanktioner ved manglende registrering af større hunde.
  • For at imødekomme dette kunne man indføre tvungen mentaltest (mentalbeskrivelse) på hunde, der umiddelbart anses for farlige. Ligeledes bør politiets mulighed for at kunne pålægge ejerne - at hundene føres i snor, bærer mundkurv eller holdes forsvarligt indhegnet – effektueres oftere.
  • Retspraksis i dag gør det tilsyneladende utroligt svært for politiet at få en hund aflivet, selvom den har angrebet mennesker. Praksis burde ændres således, at bestemmelsen kunne bruges i det daglige af politiet.
  • Personer der tidligere er dømt for at holde farlige eller aggressive hunde, skal kunne fradømmes retten til at eje eller passe hund.
  • Straframmen for, at arrangere eller overvære hundekampe skulle udvides kraftigt, således at man kunne straffes med hæfte af længere varighed for en sådan forseelse.

 

BEMÆRK: en Amerikansk Staffordshire Terrier uden en DKK-godkendt stamtavle er IKKE en Amerikansk Staffordshire Terrier MEN derimod en blandingshund!!!

Som et kuriosum bør det nævnes, at der kun findes ca. 800 registrerede Amerikanske Staffordshire Terriere i Danmark.

 


HUSK: køb ALDRIG en Amerikansk Staffordshire Terrier uden stamtavle!!!

Northern AmStaffs © 1999

index.htm