Avlsrestriktion HD/AA fotografering

 

KOMMENDE AVLSRESTRIKTIONER

Den 22. november 2003 blev der afholdt ekstraordinært racemøde for den Amerikanske Staffordshire Terrier, med deltagelse af 20 medlemmer fra Amstaff-gruppen, Vibeke Sørensen (Formand i DTK), Frank Naumann og Lise Lotte Christensen (adfærdskonsulent fra DKK).
Mødet blev afholdt i en god dialog, og der var bred enighed og forståelse for nødvendigheden af de nedenfor listede ønsker til nye avlsrestriktioner for racen.PRÆMIERING


• Avlsdyr skal være bedømt af en dommer på en FCI anerkendt udstilling i Danmark. Her skal den mindst have fået kvalitetsbetegnelsen: 2.præmie.

Herved vil hunden skulle demonstrere, at den lader sig håndtere af en fremmed person (dommer) og den vil være i relativ nær kontakt med andre hunde i udstillingsringen.


• Restriktionen skal kun gælde for danskejede hunde.

Argumentationen for dette er, at dommerens håndtering og tolereret adfærd hos hunde i udstillingsringen i andre lande måske ikke umiddelbart er sammenligneligt med Danmark. Restriktionen for udenlandske hanhunde vil hermed ikke have den ønskede effekt, blot være en unødvendig besværlighed ved overførsel af udstillingsresultater.


Amstaff-gruppen i Dansk Terrier Klub har tidligere ansøgt om præmieringskrav før parring, men fik dette afvist. Vægtningen i denne fornyede ansøgning er ikke den eksteriørmæssige bedømmelse, men derimod den adfærd hunden skal udvise i udstillingsringen for at kunne opnå mindst en 2.præmie.
 


MENTALBESKRIVELSE


• Avlsdyr skal være mentalbeskrevet ved et DKK arrangement før parring.
• Resultatet af mentalbeskrivelsen må ved visse punkter ikke komme over eller under en bestemt grænseværdi. Overskrides disse betragtes det som uacceptabel adfærd, og det bør medføre avlsforbud.

Grænseværdierne for forbud ved avl kan overføres fra racerne Cane Corso Italiano og Dogo Canario.Ligeledes kan værdierne for ’OBS til opdrætter’ overføres fra ovenstående racer. Denne overskridelse bør ikke medføre avlsforbud.


• Restriktionen skal kun gælde for danskejede hunde.

Argumentationen for dette er, at mentalbeskrivelse af hunde i udlandet ikke er så udbredt som i Danmark. Ligeledes vil der i de lande hvor mentalbeskrivelse/væsentest udføres kunne være problemer ved overførsel af resultatet af disse til DKK.


• Mulighed for fornyet mentalbeskrivelse af tidligere beskrevet hund.

Da overskridelse af grænseværdier kan medføre avlsforbud, er det vigtigt at den seriøse opdrætter har mulighed for at få revurderet hunden. Flere faktorer kan influere på resultatet den pågældende dag for mentalbeskrivelsen: psykisk ustabilitet i forbindelse med tæves løbetid, testleders opfattelse af hundens reaktioner, uheldige oplevelser for hund umiddelbart før test, samt hundeførers nervøsitet.

Ikrafttrædelsestidspunktet for restriktion om mentalbeskrivelse bør være den 1. januar 2005. Denne sene ikrafttrædelsesdato kan umiddelbart syntes lang, men kapaciteten på DKK’s mentalbeskrivelsarrangementer er begrænsede, og opdrættere bør have mulighed for at teste potentielle avlsdyr inden restriktionens ikrafttrædelsesdato.
Restriktionen vil kunne indføres med en prøveperiode på 5 år.
Opmærksomheden henledes iøvrigt på, at Dansk Terrier Klub i april 2003 indstillede 2 personer til uddannelsen som mentalbeskrivere. Disse har dog endnu ikke påbegyndt uddannelsen, da der endnu ikke er startet nye hold.

 

 

 

NUVÆRENDE AVLSRESTRIKTIONER

En avlsrestiktion betyder, at hunde af visse racer skal opfylde bestemte betingelser for at kunne anvendes i avl. Hvis ikke disse betingelser er opfyldt - både for hanhundens og for tævehundens vedkommende, kan hvalpene ikke få stambøger i Dansk Kennel Klub.


 

 

INDFØRSEL AF KRAV OM HD/AA FOTOGRAFERING:

Efter anmodning fra AmStaff Gruppen (DTK) om indførsel af krav om HD/AA fotografering, har DKK's bestyrelse godkendt denne. Godkendelsen betyder at både hanhundens og tævehundens HD/AA status skal være kendt FØR parring.

Tidligste alder ved HD og AA fot. er 12 mdr. for begge køn 

Restriktionen er gældende for en foreløbig 3-årig periode (1. januar 2002 til 31. december 2004), og gælder alle hunde - uanset fødselstidspunkt - i racen.


 

 

ØNSKE OM 2. PRÆMIE:

AmStaff Gruppen (DTK) har tidligere anmodet Dansk Kennnel Klub om godkendelse af et såkaldt præmieringskrav. For at sikre, at hunden m.h.t. udseende er en god repræsentant for sin race, har vi ønsket, at hunden skal være bedømt af en dommer på en FCI anerkendt hundeudstilling. Her skal den mindst have fået kvalitetsbetegnelsen: 2. præmie. Denne avlsrestriktion skulle ligeledes være opfyldt inden parring af hundene. Ønsket om denne avlsrestriktion er afvist af DKK's bestyrelse, og altså IKKE gældende. Det står dog fast, at vi i den nærmeste fremtid igen vil forsøge at få vores ønske om 2. præmie opfyldt.


 

Northern AmStaffs © 1999

index.htm